שליטה באמצעות בּוּרוּת

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

נראה כי לפקידים במשרד החינוך יש העדפה מודעת לקדם את הבערות על-פני הידע בישראל. ראוי שהחברה בישראל, תהנה מחופש ביטוי למגוון הדעות, טוב שיהיו מחלוקות על רעיונות ווויכוחים פנימיים בתוך החברה היהודית באשר לדרכנו. אולם הדעות צריכות להסתמך על עובדות ולא על משאלת לב או עמדה אידאולוגיות כזו או אחרת. הכשל המהותי בלימוד שאינו מסתמך על עובדות הוא יצירת דור של בורים חסרי דעת, צעירים וצעירות שישרתו בצה"ל, חסרים בתוכן וצדקת הדרך, וכפי שהיטיב לנסח זאת יגאל אלון : "עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל – ועתידו לוט בערפל." ישראל מורכבת ברובה מאנשים טובים (שמאלנים – ימניים, יהודים – לא יהודים, חילוניים – דתיים, מניפי קטלבלס וכאלה שבטיפשותם אינם מניפים (-: ), השימוש השגוי בעלילת הדם 'הכיבוש' על פי רוב, אינו נובע משנאה עצמית או כוונת זדון, הוא נובע מחוסר ידע ובורות שהם כשל של משרד החינוך… משרד החינוך חוסם במודע חומרי לימוד מהתלמידים, זאת על ידי הדרת מידע והתעלמות מכוונת מעובדות היסטוריות מחד גיסא והפצת תכנים מהאסכולה הפוסט-עובדתית ומתן דגש לתכנים בעלי חשיבות היסטורית שולית מאידך גיסא.

דוגמאות להטעיה מכוונת של משרד החינוך :

משרד החינוך מלמד במודע תכנים בעלי חשיבות היסטורית שולית

1. הצהרת בלפור (1917)

הכרזה לפיה בריטניה תתמוך בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. מסמך המנדט של חבר הלאומים משנת 1922, שאשרר את החלטות ועידת סן רמו, כלל הצהרה זו ככתבה וכלשונה, וכך היא קיבלה תוקף חוקי של מסמך בינלאומי מחייב.

2. הצעת החלוקה (1947) הצעה 181 של העצרת הכללית של האו"ם.

הצעת החלוקה – 181 מכ"ט בנובמבר אינה מחייבת משום שלפי סעיף 10 של האמנה הבין לאומית החלטות העצרת הכללית הנם בגדר המלצה בלבד. לא היה מו"מ בין הצדדים ולכן החוק הקודם תקף. להמשך

משרד החינוך מתעלם במודע מעובדות היסטוריות משמעותיות להבנת המאבק הערבי במיעוט היהודי במזה"ת

3. קללת אדריאנוס

בשנת 135 לספירה, לאחר דיכוי מרד בר-כוכבא, הקיסר אדריאנוס שינה את שם ארץ ישראל (יהודה, שומרון, גליל והגולן) לפלשתינה כדי לשים קץ לדת היהודית וכדי למחוק את הקשר בין היהודים לארץ ישראל. (שמה של ירושלים הוחלף ב"אליה קפיטולינה"). להמשך

4. הסכם חודייביה (628)

הסכם חודייביה הוא הסכם "שלום" שנחתם בין הנביא מוחמד לשבט קורייש בשנת 628 , בשל נחיתות אסטרטגית, מוחמד חתם על הסכם "שלום" כתחבולה שנועדה לאפשר למוחמד לצבור כח עבור התקפה בזמן נוח יותר. ואכן שנתיים לאחר מכן מוחמד צובר כוח צבאי שמאפשר לו לכבוש את מכה ולהשמיד את שבט קורייש. הסכם חודייביה משמש אות ומופת לכל המוסלמים, כיצד מותר ורצוי להונות את הכופרים לצורך קידום מטרות אסטרטגיות.

5. מצבה הדמוגרפי של פלשתינה-ארץ ישראל

ב-1860 היו כ-290,000 מוסלמים בפלשתינה – ארץ ישראל, מאות אלפי מהגרי עבודה מוסלמים מארצות ערב היגרו לישראל בעקבות ההון וטכנולוגיה המערביים עקב חזרת היהודים לציון בסביבות 1860, גל נוסף של הגירה ערבית התרחש ב-1922 בתקופת השלטון הבריטי שהביא פיתוח והזדמנויות כלכליות בפלשתינה – ארץ ישראל.

6. 'המנדט עבור פלשתינה'

המסמך הובא לדיון בוועידת סן רמו ב-24 – באפריל 1920 ואושרו פה אחד ב-24 – ביולי 1922 על ידי מועצת חבר–הלאומים.

"הואיל ומעצמות הברית העיקריות הסכימו ביניהן, … , הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה, … הואיל ונתנה בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה, ובזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו;"

'המנדט על פלשתינה' הוא מסמך היסטורי של חבר–הלאומים, המבסס את זכותם המשפטית של יהודים להתיישב בפלשתינה-ארץ ישראל, בשטח המשתרע בין ערב הסעודית-עירק והים התיכון. ב-16 בספטמבר 1922 שטחה של פלשתינה היהודית צומצם ב-77% שנגרעו משטח המנדט והפכו לעבר הירדן. המיעוט היהודי במזה"ת נותר עם 23% מהשטח שיועד עבור הבית הלאומי היהודי, המשתרע בין נהר הירדן והים התיכון. להמשך על פי החוק הבינ"ל רק לעם היהודי יש זכות לריבונות, ובכלל זה גם הסמכות החוקית להקים יישובים בכל ארץ ישראל המערבית, כולל ביהודה ובשומרון ובחבל עזה עד היום הזה.

hirsch4

7. ועידת סן פרנסיסקו – כ"ו ביוני 1945.

לוועידת סן פרנסיסקו נשלחה משלחת יהודית, משימתם הייתה להגן על הזכות היהודית להתיישב בפלשתינה – ארץ ישראל. תרומת המשלחת היהודית הייתה בניסוחו של סעיף 80 באמנת האו"ם. סעיף 80 בכתב ההקמה של האו"ם מכיר במפורש ב"מנדט על פלשתינה" של חבר–הלאומים. מנדט זה העניק ליהודים את הזכות הבלתי ניתנת להפקעה להתיישב בכל מקום בפלשתינה – ארץ ישראל (סעיף 80 של אמנת האו"ם קובע כי אין הוא רשאי, בידי מי ממוסדותיו, לקצץ בזכויות שניתנו לעם היהודי על ידי כתב המנדט). להמשך

8. ההפרות של השלטון הבריטי לכתב המנדט עבור פלשתינה ולחוק הבינ"ל

הספרים הלבנים סתרו את ההתחייבות של חבר הלאומים לעם היהודי – השלטון הבריטי מנע בזדון חזרת יהודים לפלשתינה-א"י ולמעשה החזיר את היהודים לזרועות הנאצים במחנות ההשמדה. מנגד, ובכוונת מכוון השלטון הבריטי הביא לפלשתינה-א"י מהגרי עבודה מוסלמים ממצרים ומחצי האי ערב.

9. מעורבות הנאצים וערביי ארץ ישראל בהשמדת יהודים (1945-1939)

מבצע "אטלס" ב-1944 הקים המופתי אל-חוסייני יחידה גרמנית / ערבית שמטרתה הייתה הרעלת מקורות המים של תל אביב ולהביא לחיסולם של כ-250,000 תושבים יהודים. מחנות השמדה בעמק דותן – המופתי היה מודע לפתרון הסופי ועל השמדת היהודים באירופה כבר בתחילת פעולות ההשמדה. המופתי ביקר עם הימלר במחנות ההשמדה בפולין. הוא תכנן את השמדתם של יהודי ארצות ערב ושל ארץ ישראל. דיבר בגלוי על גירושם של יהודי ארצות ערב, ופעל להקמת מחנות השמדה שיקלטו את כל יהודי מדינות ערב וארץ ישראל וליישם את הפתרון הסופי במזרח התיכון. להמשך

10. הכיבוש הירדני 1967-1948 על שטחי יהודה ושומרון וירושלים.

לאחר מלחמת השחרור 1948 ניסתה ירדן לספח את אזור יהודה ושומרון לשטחה אולם מדינות העולם לא הכירו בכך (חוץ מבריטניה ופקיסטן) והסיפוח הירדני לא קיבל תוקף חוקי. חומר למחשבה : מדוע במשרד החינוך מתעלמים מהעובדה שהפת"ח הוקם ב 1959 ואש"פ הוקם ב 1964 הרבה לפני עלילת ‘הכיבוש הציוני‘ של 1967.? מדוע ערביי יהודה ושומרון לא דרשו אז הגדרה עצמית ?. למה הטרור הערבי הופנה נגד היהודים בשטחי תל אביב, חיפה, עכו, רמת השרון, באר שבע … ולא ביהודה ושומרון ?.

וכן, במשרד החינוך מתעלמים מהעובדה שהערבים רצחו יהודים בפרעות תקצ"ד – 1834 , תר”פ – 1920, תרפ"א – 1921, תרפ"ט – 1929, תרצ"ד – 1933, תרצ"ו-תרצ"ט – 1936-1939, הרבה לפני עלילת "הכיבוש" של 1967 או "הנכבה" של 1948.

"אז אמר השטן" – שליטה באמצעות בּוּרוּת

Natan Alterman

שליטה באמצעות בּוּרוּת, בערות אידאולוגית, זה האיום הפנימי החמור ביותר על ישראל. שירו האחרון של אלתרמן, "אז אמר השטן", שהתגלה על ידי תרצה אתר אחרי מותו, כמין צוואה רוחנית, להזעיק בפני האיום הפנימי החמור ביותר על ישראל: אובדן תחושת הצדק העצמית שלה ביחס לערבים. הרי כל זב חוטם וכל אוויל משריש אצלנו חוזר ומסביר לנו כמה ישראל לא צודקת ביחסה לערבים, כמה פשענו. אלא שעל פי שירו של אלתרמן, זוהי הגשמת מזימת השטן להכהות את מותנו ולהשכיח מאיתנו שאיתנו הצדק.

אז אמר השטן: הַנָּצוּר הזה איך אוּכַל לוֹ? איתו האומץ וכישרון המעשה וּכְלֵי מלחמה ותושיה עֵצָה לו ואמר: לא אֶטֹּל כוחו ולא רֶסֶן אָשִׂים וּמֶתֶג ולא מורך אביא בתוכו ולא ידיו אֲרַפֶּה כְּמִּקֶּדֶם רק זאת אעשה: אַכְהֵה מוֹחוֹ ושכח שאיתו הצדק _ _ אז אמר השטן: הנצור הזה  איך אוכל לו. איתו האומץ וכשרון המעשה וכלי מלחמה ותושיה עצה לו. ואמר: לא אטול את כוחו ולא רסן אשים ומתג ולא מורך אביא בתוכו, ולא ידיו ארפה כמיקדם, רק זאת אעשה: אכהה מוחו ושכח שאיתו הצדק . _ _ _ כך דיבר השטן וכמו חוורו שמים מאימה בראותם אותו בקומו לבצע המזימה.

אז אמר השטן Israel and palestine2

נראה כי החברה בישראל עברה תהליך של דיסאינפורמציה (הפצה מכוונת של מידע שקרי ומטעה שנועדה ליצור תמונת מציאות מעוותת) – שטיפת מוח של אידאולוגיה אנטי יהודית/ישראלית שחדרה בצורה שיטתית לבתי הספר, אוניברסיטאות ובכלי התקשורת. מרבית האנשים שעוברים תהליך של דיסאינפורמציה מאבדים את היכולת להכיל עובדות גם אם אמיתותם מוכחת.

זה לא עניין של ימין או שמאל, בסקר שנערך (יוני 2013) בקרב תלמידי כיתות יב' שסיימו בחינת הבגרות בהיסטוריה, חושף ש 93% אינו מכיר את השם "פלשתינה" כשמה הלועזי של ארץ ישראל. מחיקת ההיסטוריה, המורשת והתרבות הישראלית (היהודית בארץ ישראל) מובילה לבורות ורדידות השיח בקרב בני הנוער בישראל.

עשוי לעניין אותך
תגובות
אם אהבתם, נשמח בשיתוף מצדכם!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
דילוג לתוכן