להתרחק משיח השנאה. לחפש את המאחד ולא רק בתקופת מלחמה. אפשר וצריך להמשיך להתווכח על הדרך - מדינה יהודית, ציונות, גבולות בני הגנה, כלכלה חופשית, צמצום הפערים, איזון הרשויות...להתווכח גופו של עניין. כשנתווכח לגופו של עניין, הוויכוחים ירדו לחצי, ושיח השנאה כמעט שייעלם.