רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

קטלבלס – פברואר 2018

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

27 SN – Snatch / 2HSW – Swing
18 PLU – Pull ups
3 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

18 SN – Snatch / 2HSW – Swing
9 PLU – Pull ups
2 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

9 SN – Snatch / 2HSW – Swing
MAX PLU – Pull ups
1 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור…

באותו נושא :

דילוג לתוכן