יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

27 SN – Snatch / 2HSW – Swing
18 PLU – Pull ups
3 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

18 SN – Snatch / 2HSW – Swing
9 PLU – Pull ups
2 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

9 SN – Snatch / 2HSW – Swing
MAX PLU – Pull ups
1 GU – Get up
30 sec HS – Handstand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן