יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

20 minutes amrap
week 1-2
10 High pull ES
1 Get up ES
10 Thruster
10 Snatch ES
10 Pull ups

week 3
10 High pull ES
1 Get up ES
10 Snatch ES
10 Pull ups

week 4
10 High pull ES
10 Snatch ES
10 Pull ups

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן