רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

קטלבלס – יוני 2018

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

20 minutes amrap
week 1-2
10 High pull ES
1 Get up ES
10 Thruster
10 Snatch ES
10 Pull ups

week 3
10 High pull ES
1 Get up ES
10 Snatch ES
10 Pull ups

week 4
10 High pull ES
10 Snatch ES
10 Pull ups

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור…

באותו נושא :

דילוג לתוכן