יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

דקה בכל יד Swing בסיום המחזור (2 דקות) מוסיפים ל Swing את ה Clean דקה בכל יד… עד ה Get up.

12MIN Kettlebells Movement sequence
L – 1H-Swing
R – 1H-Swing
L – 1H-SW + Clean
R – 1H-SW + Clean
L – 1H-SW – CL + Press
R – 1H-SW – CL + Press
L – 1H-SW – CL – PR + Overhead Squat
R – 1H-SW – CL – PR + Overhead Squat
L – 1H-SW – CL – PR – OHS + Wind-mill
R – 1H-SW – CL – PR – OHS + Wind-mill
L – 1H-SW – CL – PR – OHS – WM + Get up
R – 1H-SW – CL – PR – OHS – WM + Get up

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן