יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

חימום קטלבלס

1min ES Swing
1min ES Side Get up - Elbow
1min ES Swing Clean
1min ES Side Get up - Side Plank
1min ES Swing Clean Press
1min ES Side Get up - lunge
1min ES Swing Clean Press Overhead Squat
1min ES Side Get up - complete

3-5Cycles
20sec Pull ups
10sec rest
20sec Push ups 2 Plank / Push ups
10sec rest
20sec Handstand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן