יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

תמונות מהמכון החדש...

3Cycles
SW + CL + SQ 10 +10
Get up 2+2
Monkey Bar Walk
Handstand

5Cycles
HP + SN + OHS 5 + 5
Get up 1+1
Monkey Bar Walk
Handstand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן