יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

4Cycles
20sec Overhead Squat
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Push up to Plank
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Pull ups
10sec rest

4Cycles
20sec Handstand
10sec rest

4Cycles
1MIN Swing
1 MIN Get-up

4Cycles
Squat
Box jump

4Cycles
1MIN 1HSwing ES
1 MIN 1HSwing-> 1HClean
1 MIN 1HClean

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן