יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

12MIN :
1H kettlebell Swing 1MIN
1H kettlebell Swing 1MIN
Get up 1MIN

1H kettlebell clean 1MIN
1H kettlebell clean 1MIN
Get up 1MIN

1H kettlebell High pull 1MIN
1H kettlebell High pull 1MIN
Get up 1MIN

1H kettlebell Snatch 1MIN
1H kettlebell Snatch 1MIN
Get up 1MIN

5 Rounds :
kettlebells Thruster 10 +10
Monkey Bar Walk / Pull-Up 5

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן