יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

תנועתיות (Mobility) טובה היא הבסיס לביצוע מיטבי של תרגילי הקטלבלס ומניעת פציעות בזמן התרגול. תרגיל ההנפה (Snatch) ובעיקר בסיום התנועה (Lockout Position) דורש תנועתיות טובה באזור עמוד השדרה החזי וחגורת הכתפיים. הסרה של גורמים המגבילים את התנועה (חוסר תנועתיות) יחד עם מרכיבים נוספים כמו קואורדינציה, עשוי לשפר את טכניקה ההנפה ולמנוע פציעה בהמשך.

12MIN Half Snatch (6MIN ES)
MPH1
RPM5

4Cycles
20sec Push up to Plank
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Pull ups
10sec rest

4Cycles
20sec Handstand
10sec rest

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן