יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

2

1Min 1H SW – Swing
1Min GU – Get up

1Min 1H SW – Swing
1Min Plank

1Min H2H SW – Swing
1Min GU – Get up

1Min H2H SW – Swing
1Min Plank

1Min 1H CL – Clean
1Min GU – Get up

1Min 1H CL – Clean
1Min Plank

1Min H2H CL – Clean
1Min GU – Get up

1Min H2H CL – Clean
1Min Plank

1Min HP – High pull
1Min GU – Get up

1Min HP – High pull
1Min Plank

1Min SN – Snatch
1Min GU – Get up

1Min SN – Snatch
1Min Plank

1.
1Min Squat
1Min HS – Handstand
1Min PLU – Pull ups
1Min The Hollow Rock – Front
1Min The Hollow Rock – Back / תנוחת הקשת

1Min Squat
1Min HS – Handstand
1Min PLU – Pull ups
1Min The Hollow Rock – Front

1Min Squat
1Min HS – Handstand
1Min PLU – Pull ups

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן