יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

50 + 50 Kettlebell High pull + Snatch
50 Pull-up/Chin-up
50 2Kettlebells long cycle
5 + 5 Get up
50 2KettleBells Clean & Squat

5Cycles
10 + 10 Kettlebell High pull + Snatch
10 Pull-up/Chin-up
10 2Kettlebells long cycle
1 + 1 Get up
10 2KettleBells Clean & Squat

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן