יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

 Curtis P complex– (clean, Squat, one lunge on each leg, push press)

1Min 1H Swing
1Min 1H Swing
1Min GU – Get up

1Min 1H Swing-Clean
1Min 1H Swing-Clean
1Min GU – Get up

1Min 1H Swing-Clean-Squat
1Min 1H Swing-Clean-Squat
1Min GU – Get up

1Min 1H Swing-Clean-Squat-lunge
1Min 1H Swing-Clean-Squat-lunge
1Min GU – Get up

1Min 1H Swing-Clean-Squat-lunge-Push Press
1Min 1H Swing-Clean-Squat-lunge-Push Press
1Min GU – Get up

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן