יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

2.

1Min HS – Handstand
1Min PLU – Pull ups
1Min The Hollow Rock – Front
H2H 1LDL – Deadlift

1.

1Min 2KettleBells SW – Swing
1Min GU – Get up
1Min O.H.Squat

1Min 2KettleBells SW + CL – Clean
1Min GU – Get up
1Min O.H.Squat

1Min 2KettleBells SW + CL + JS – Jump squat
1Min GU – Get up
1Min O.H.Squat

1Min 2KettleBells SW + CL + JS + PP – Push press
1Min GU – Get up
1Min O.H.Squat

1Min 2KettleBells SW + CL + JS + PP
1Min GU – Get up
1Min O.H.Squat

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן