יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

8 Min
Four steps to side plank get-up

3-5 Cycles
1Min Swing
1Min side plank get-up

3-5 Cycles
20 Sec Thruster
20 Sec Pull ups

4 Cycles
Shawarma Plank

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן