רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

1.
12 Min
1Min Sw – Swing
1Min H2H Swing
1Min GU – Half Get up
1Min GU – Half Get up

2.
3-5 Cycles
10Rep Each Side press + wind-mill + Half Get up
5Rep pull-up

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן