יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

15 Min

1Min 1H Swing
1Min 1H Swing
1Min Get up ES

1Min Swing + Clean
1Min Swing + Clean
1Min Get up ES

1Min High pull
1Min High pull
1Min Get up ES

1Min High pull + Snatch
1Min High pull + Snatch
1Min Get up ES

1Min Swing + Clean + High pull + Snatch
1Min Swing + Clean + High pull + Snatch
1Min Get up ES

3-5 Cycles
10Rep Each Mae-Geri Squat
5Rep pull-up

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן