יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

5Cycles
20sec HS – Handstand
20sec OHS – Overhead Squat
20sec PLU – Pull ups

12 MIN
SN – Snatch / CL – Clean
1MPH – Minutes per hand
5-10RPM – Rep per minute

8Cycles
20sec High pull
10sec rest

4Cycles
20sec Swing on the back
10sec rest
20sec Swing on the front
10sec rest

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן