רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

קטלבלס – יולי 2017

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

5Cycles
20sec HS – Handstand
20sec OHS – Overhead Squat
20sec PLU – Pull ups

12 MIN
SN – Snatch / CL – Clean
1MPH – Minutes per hand
5-10RPM – Rep per minute

8Cycles
20sec High pull
10sec rest

4Cycles
20sec Swing on the back
10sec rest
20sec Swing on the front
10sec rest

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור…

באותו נושא :

דילוג לתוכן