יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

8MIN - 4MIN ES
1arm pulls with band
High pull

1arm pulls with band
High pull

1arm pulls with band
High pull + Snatch

1arm pulls with band
High pull + Snatch

8MIN - 40REPS ES - kettlebell Snatch
10RPM – Rep per minute
1MPH – Minutes per hand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן