רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

קטלבלס 2 ספטמבר 2018

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

8MIN – 4MIN ES
1arm pulls with band
High pull

1arm pulls with band
High pull

1arm pulls with band
High pull + Snatch

1arm pulls with band
High pull + Snatch

8MIN – 40REPS ES – kettlebell Snatch
10RPM – Rep per minute
1MPH – Minutes per hand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור…

באותו נושא :

דילוג לתוכן