יומן הרשת של אורי הירש

רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

תרגול תנועתי באמצעות קטלבלס במכון איתנים קטלבלס הרצליה. קבוצות תרגול קטנות יוצרות מסגרת תומכת ומגבשת, ההווי הקבוצתי מגביר את המוטיבציה ואת כושר ההתמדה בתרגול.

כמה דקות על הקטלבלס בערוץ 10

Bring Sally Up by Moby
OHS – Overhead Squat

21-15-9
21Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

15Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

9Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

8Cycles
20sec HS – Handstand

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור...

באותו נושא :

דילוג לתוכן