כושר ותנועתיות עם קטלבלס - מכון איתנים הרצליה. קבוצות תרגול קטנות, תרגול מקצועי ומתאים ליכולת האישית שלך, האווירה המנצחת וההווי הקבוצתי יעזרו לך להתמיד.

קטלבלס – נובמבר 2017
הקדמה לתרגול
תנועתיות (Mobility) טובה היא הבסיס לביצוע מיטבי של תרגילי הקטלבלס ומניעת פציעות בזמן התרגול. תרגיל ההנפה (Snatch) ובעיקר בסיום התנועה (Lockout Position) דורש תנועתיות טובה באזור עמוד השדרה החזי וחגורת הכתפיים. הסרה של גורמים המגבילים את התנועה (חוסר תנועתיות) יחד עם מרכיבים נוספים כמו קואורדינציה, עשוי לשפר את טכניקה ההנפה ולמנוע פציעה בהמשך.

התרגילים
12MIN Half Snatch (6MIN ES)
MPH1
RPM5

4Cycles
20sec Push up to Plank
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Pull ups
10sec rest

4Cycles
20sec Handstand
10sec rest

קטלבלס – אוקטובר 2017
התרגילים
4Cycles
20sec Overhead Squat
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Push up to Plank
10sec Stay in position

4Cycles
20sec Pull ups
10sec rest

4Cycles
20sec Handstand
10sec rest

4Cycles
1MIN Swing
1 MIN Get-up

4Cycles
Squat
Box jump

4Cycles
1MIN 1HSwing ES
1 MIN 1HSwing-> 1HClean
1 MIN 1HClean

קטלבלס – ספטמבר 2017
התרגילים
Bring Sally Up by Moby
OHS – Overhead Squat

21-15-9
21Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

15Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

9Reps
SN – Snatch / 2HSW – Swing
LC – Long cycle
PLU – Pull ups

8Cycles
20sec HS – Handstand

קטלבלס – יולי 2017
התרגילים
5Cycles
20sec HS – Handstand
20sec OHS – Overhead Squat
20sec PLU – Pull ups

12 MIN
SN – Snatch / CL – Clean
1MPH – Minutes per hand
5-10RPM – Rep per minute

8Cycles
20sec High pull
10sec rest

4Cycles
20sec Swing on the back
10sec rest
20sec Swing on the front
10sec rest