קטלבלס לחנוכה, אימון קטלבל מיוחד לחברי איתנים – חנוכה תש"פ.
הסבר קצר לביצוע התרגול, התרגול כולל שמונה מחזורים, כאשר כל תרגיל הוא מחזור, ואורכם של המחזורים הולך וגדל, משום שכל מחזור נוסף תרגיל חדש וכולל גם את כל התרגילים שבוצעו קודם לכן. לכן המחזור האחרון, הארוך ביותר. בין כל מחזור מבצעים שמונה חזרות של Snatch / High pull .

8Snatch / High pull – ES
1Get up
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
4Thruster
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
4Thruster
5Push ups
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
4Thruster
5Push ups
6Double Swing – Clean
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
4Thruster
5Push ups
6Double Swing – Clean
7Double Clean – Squat
8Snatch / High pull – ES
1Get up
2Wall climb
3Pull ups
4Thruster
5Push ups
6Double Swing – Clean
7Double Clean – Squat
8Long cycle

חנוכה שמח, מעט אור דוחה הרבה מן החושך.
על מנהגי החנוכה

שתפו