שיבוש השפה העברית כחלק ממחיקת התרבות

ההצלחה היא נקבה, וכישלון הוא זכר. אין אומרים הצלחון בזכר או כישלה בנקבה. החכמה היא נקבה, השכלה היא נקבה. בשפה העברית השולחן הוא זכר אבל אומרים שולחנות, לא שולחנים". זה כלל יסוד בעברית: גם אם יש בקהל גבר אחד בלבד, נוקטים את הכלל הרגיל - פונים בזכר".

שיבוש השפה העברית כחלק ממחיקת התרבות. הלשון העברית יוצרת ומשמרת את התרבות העברית, נקיטת לשון זכר גם במקום שיש נשים היא דרכה של השפה העברית, היא אינה פוגעת באישה. שינוי השפה בצורה המנוגדת למבנה הלשון או משנות את דקדוקה פוגעת בשפה העברית ובתרבות העברית בכלל.

צורת הזכר בעברית משמשת לא רק לזכר. היא גם הצורה הסתמית, כשאין לנו צורך להבחין במין. אומרים בלשון זכר 'גן ילדים' (גם אם יש בו רוב של ילדות), 'בית חולים' ועוד, אבל כאשר הכוונה לנשים בלבד נוקטים לשון נקבה, כגון 'בית יולדות'.

הצבת נקודה בין מילים על מנת ליצור ברירה בין זכר לנקבה, כגון "תלמידות.ים" (בשפה העברית תפקיד הנקודה הוא סוף משפט) יוצרת סרבול שלא היה נחלת העברית מעולם, סותרת את רוח הקיצור שהיא תכונת העברית ומנוגדת ניגוד גמור למבנה הדקדוקי של השפה העברית.

צפריר רונן ז"ל בכנס ירושלים 2007 : "ארצנו תיפול ללא יריה אחת, ארצנו תיפול בידי האוייב על ידי שינוי שמה בלבד. ארצנו תיפול בבית דפוס שבו ידפיסו מפות שכתוב עליהן פלסטין. כך תיפול ארצנו. מי שזוכר הקיסר אדריאנוס בשנת 135 לספירה החריב את יהודה , אבל הוא לא רק החריב את היהודים והיגלה אותם , ורצח חצי מיליון יהודים והחריב את ירושלים, הוא לא רק לקח את היהודים מיהודה, הוא לקח את יהודה מהיהודים. איך הוא עשה את זה ? במקום פרובינקיה יהודה הוא קרא לה פרובינקיה פלשתינה זה הדבר הנורא שמחכה לנו. רוצים לקחת מאיתנו את שמה של ארצנו."

מתוך קטעים מהתוכנית באופן מילולי של דוקטור ללשון עברית אבשלום קור

שתפו