גיוס החרדים והקמת חיל המורשת היהודית

נושא גיוס החרדים לצה"ל מעסיק את החברה הישראלית ומוביל למתחים בין חלקים של החברה החילונית לחברה הדתית.

אינני דתי ואינני מקפיד על כשרות או מניח תפילין. עם זאת בחרתי לחיות במדינה יהודית ואני מבין את החשיבות של שימור המסורת/התרבות היהודית לטובת הדורות הבאים. מבשרי הציונות החזירו את החילוני המתבולל אל היהדות, והתנועה הציונית גאלה את היהודי מן הגלות והחזירה אותו לציון (ארץ ישראל) התרבות והמסורת היהודית הם אלה שהחזירו אותנו מאלפיים שנות גלות חזרה לארץ ישראל, המסורת מהווה גורם מלכד ומאחד בחברה. ואנחנו לא יותר מאשר חוליה בשרשרת של יצירה תרבותית שנשמרה במשך 3500 שנה ויש לנו אחריות להעבירה גם לדורות הבאים.

חרדים אינם תורמים למדינה
חרדים משרתים במסלולי הלוחמה - בישיבות ההסדר, גדוד 'נצח יהודה' חטיבת כפיר, פלוגת 'תומר' חטיבת גבעתי, פלוגת 'ח"ץ' חטיבת הצנחנים, גולני, פלגת מגיני הנגב בזרוע האוויר והחלל.
חרדים משרתים בשירות לאומי - מד"א, עזרה למרפא, איחוד הצלה, יד אליעזר, שמע קולנו, חסדי נעמי, רפואה ושמחה, יד שרה, זק"א, עזר מציון, עמינדב וכו'.
חרדים משרתים גם בעמותות חסד חרדיות - חברים לרפואה, מתנת חיים, ידידים, עושים שמח, גרוס פינוקים לחיילים, שתילים, להושיט יד, לאורו נלך, שירות ועוד עשרות עמותות אחרות של חרדים המסייעות לנזקקים, ניצולי שואה, נכים, מספקות שירותי בריאות חינם אין כסף ומצילות חיי אדם.

כל אותם חרדים שבמקרה הטוב, שקופים עבור חלקינו ובמקרה הקיצוני יותר "טפילים" או "חיים על חשבוננו" פועלים רבות עבור כולנו (מחלות / נכויות לא מבדילות בין חילוני לדתי) לא במשך שלוש שנים בחובה, אלא במשך חיים שלמים, ובהתנדבות.

חיל המורשת היהודית
הצעתי, לנושא גיוס החרדים (חרדים שאינם משרתים במסלולי הלוחמה, שירות לאומי או עמותות חסד), היא הקמת הקמת חיל המורשת היהודית (יסכנו את חייהם בדיוק כמו אלה המשרתים בגל"צ, דובר צה"ל, בחיל החינוך, 8200, בשלישות וכו'). לטובת הקמת חיל המורשת היהודית יוקמו מתקנים מתאימים לציבור החרדי (כמו שצה"ל מתאים מקלחות נפרדות לנשים, מזון מיוחד לצמחונים, ולרגישים לגלוטן, גלוקוז, לקטוז…). ובדומה לגיוס, להקלות ולפטורים שמקבלים כ 1000 ספורטאים, רקדנים, מוזיקאים ואומנים מצטיינים, יגויסו כל החרדים (כפי שנעשה על ידי ממשלת נתניהו הראשונה ב 1999 - הקמת גדוד 'נצח יהודה') , מהם יבחרו על ידי רבנים כ 1000 לומדי תורה מצטיינים שעיסוקם יהיה לימוד התורה בתוך המסגרת הצבאית.

מהלך כזה עשוי לגרום לקירוב בין החברה החילונית לחברה הדתית, החילונים יקבלו את 'השוויון בנטל' (שירות צבאי משמעותי אינו נטל, אלא זכות גדולה) והחרדים יוכלו להמשיך בלימוד תורה ושימור המורשת/תרבות היהודית עבור כולנו.

שתפו