האם מגילת העצמאות רלוונטית לימינו?

הבת שלי ביקשה ממני להציץ על עבודת חקר בנושא: מגילת העצמאות שקיבלה מבית הספר. שאלת הסיום הייתה : ' האם מגילת העצמאות רלוונטית לימינו?'

אמנם למגילת העצמאות אין תוקף חוקי (לא נחקקה ע"י הכנסת), יש בה אפליה מובנית (עם יהודי, מדינה יהודית, עליה יהודית...), יש בה רמזים למדינת הלכה ('תהא מושתת על יסודות ... לאור חזונם של נביאי ישראל' ... 'מתוך בטחון בצור ישראל'), היא איננה עוסקת בגבולות המדינה (פרט לכך שהיא בארץ ישראל), המילה יהודי על הטיותיה, מופיעה כ 20 פעם, ואילו המילה דמוקרטית איננה מופיעה בה כלל. אך מגילת העצמאות היא מסמך המבטא את האני מאמין של רוב העם. מגילת העצמאות מייצגת אחדות של רצונות מנוגדים - חילונים ודתיים, ימניים ושמאלנים, כולם הבינו שאפשר לחיות ביחד למרות המחלוקות. כולם מלוכדים סביב הקשר ההיסטורי של עם ישראל עם מסורת ישראל וארץ ישראל ותקווה גדולה לעתיד ישראל.


אז אולי כדאי גם היום להתרחק משיח השנאה ולרענן את זכרוננו - 'בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, ... , ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית'.