מדינה יהודית - עשרים פעמים

מבשרי הציונות החזירו את החילוני המתבולל אל היהדות, והתנועה הציונית גאלה את היהודי מן הגלות והחזירה אותו לציון (ארץ ישראל). ביטוי למהותה של ישראל כמדינה יהודית ניתן גם בהכרזה על הקמת (תקומת) מדינת־ישראל (הכרזת העצמאות) המילה "יהודית" על הטיותיה מופיעה כ-20 פעמים. "בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית…אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי."

שם המדינה - ישראל (השם ישראל מופיע בתנ"ך יותר מאלפיים פעמים), נקבע על־פי הצעת בן-גוריון. סמל המנורה (התבסס על פסיפס בית כנסת עתיק שלום על ישראל ביריחו), דגל המדינה הוא שני פסי תכלת וביניהם מגן דוד בצבע תכלת (מקורה בספר במדבר "ציצת הכנף פתיל תכלת") על רקע לבן. המנון המדינה הוא 'התקווה' (הנביא יחזקאל "עוד לא אבדה תקותנו"), בירת ישראל היא ירושלים השלמה והמאוחדת (שמה של ירושלים מופיע בתנ"ך 669 פעמים).

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי, השם ישראל, סמל המנורה והדגל, ההמנון, ירושלים השלמה והמאוחדת בירת ישראל, עלייה יהודית, התיישבות יהודית וכו' כל אלה קיבלו מעמד חוקתי ע"י ממשלת ישראל ה-34 בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (חוק הלאום)

חשיבות חוק הלאום
מאז ומעולם הייתה הסכמה גורפת של הזרם המרכזי בישראל שהמדינה היא יהודית. הסכנה לקיומה של המדינה היהודית והדמוקרטית הייתה רק בקצוות, אלה המתנגדים לקיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (נטורי קרתא) ותמונת הראי שלהם, המתנגדים לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (חלק מארגוני הקרן לישראל חדשה). הגדרת ישראל כמדינה יהודית הפך להיות נושא שנוי במחלוקת. יודופובים ואנטישמים בארץ ובעולם, שוללים את קיומה של המדינה היהודית או אינם מכירים בזכות ההגדרה העצמית של המיעוט היהודי במזה"ת, ישנם אנשים בציבור הישראלי (בסיוע ומימון קרנות זרות) אשר פועלים להפיכת ישראל למדינת כל לאומיה.

ההתנגדות וההפגנות נגד חוק הלאום (כמו גם ביטול חוק קמיניץ, ביטול סטטוס קוו השבת, ביטול מעמדה של ירושלים, ביטול חוק השבות ע"י ממשלת ישראל ה-36) מחזקות את חשיבות החוק, אם ישראל לא תעמוד על זכותה להיות יהודית עכשיו, היא תאלץ להתמודד עם הבעיה בעתיד כשחלק מהציבור (היהודי) כבר אינו מכיר ביהדותה של ישראל. החוק אומר את מה שהיה אמור להיות המובן מאליו, ומעניק תוקף רשמי של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

חוק הלאום אינו עוסק בזכויות אזרח. כל האזרחים שווים, ההגדרה העצמית לאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי בלבד.

קישור חוק־יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

קישור להצבעה על חוק הלאום בכנסת

שתפו