דמוקרטיה, ציונות, פלשתינה ותרבות השקר

בסקר שנערך ביוני 2013  בקרב תלמידי כיתות יב' שסיימו בחינת הבגרות בהיסטוריה, חשף כי 93% מהם אינם מכירים את השם "פלשתינה" כשמה הלועזי של ארץ ישראל. כפי שפעילות גופנית נשלטת על ידי תעשיית מכשירי הכושר, המזון והביגוד, התזונה נשלטת על ידי תעשיית המזון המעובד, כך הציונות נשלטת ע"י תעשיית מסירת הארץ.

1. ישראל מדינה יהודית -או מדינה דמוקרטית
מגילת העצמאות, המבטאת את ה "אני מאמין "של העם ואת חזונו, מכילה 650 מילים. אלא שבעוד המילה "יהודית" מופיעה על הטיותיה השונות כ-20 פעמים, המילה "דמוקרטית" אינה מופיעה כלל!. (אני בעד שלטון המושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; , אך הגדרתה של ישראל היא מדינה יהודית!). "בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית…אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי." – מגילת העצמאות

2. פלשתינה – ארץ ישראל
פלשתינה הוא שמה הלועזי של ארץ ישראל. את השם פלשתינה תבעו הרומאים ב-135 לספירה ("קללת אדריאנוס"), על מנת לנתק את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, במטרה להשמיד את היהדות מבחינה דתית, תרבותית ולאומית. לדאבוננו, יש מי שעושים שימוש חוזר בקללת אדריאנוס. הזהות הפלשתינאית הוגדרה לראשונה מבחינה מדינית חוקית בשנת 1922 על ידי חבר הלאומים , והיא שויכה בלעדית לעם היהודי.

3. תגדיר ציונות
בנימין זאב הרצל : "הציונות היא שיבה ליהדות עוד לפני השיבה לארץ ישראל." לדעתי, הדיון הרעיוני בין שמאל לימין מיצה את עצמו. הדיון צריך להיות בין התפיסה הציונית- לבין התפיסה הפוסט-ציונית או האנטי ציוניות. אני נוטה לאמץ את ההגדרה המילונית, על פי מילון אבן שושן – 1965: "ציוני – המאמין ותומך בשאיפות הציונות – הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל וכנוס פזורי ישראל." כמו גם הגדרתו של חיים הרצוג מ-10 בנובמבר 1975 – "הציונות היא תחושת העם היהודי למקור וייעוד במולדת שקשורה באופן נצחי לשמה."
הפוסט-ציונות והאנטי ציונות נגזרים מהניגוד של הציונות, קרי – התנגדות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל כפי שהוגדרו על ידי 'החוק הבינלאומי במנדט על פלשתינה' על ידי חבר–הלאומים, המבסס את זכותם המשפטית של יהודים להתיישב בפלשתינה-ארץ ישראל 1923.

הרצון של חלקים בחברה הישראלית להתנתק מהיהדות, גרם להם הלכה למעשה להתנתק מערכי הציונות. ניסח זאת היטב יעקב חזן : ''רצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של עמי ארצות, זנחנו את הדת ואתה השלכנו גם את התרבות היפה שלנו על כל עושרה ומרכיביה. החילוניות לא הצליחה לייצר מענה הולם בכל הקשור למורשת ותרבות ישראל. לילדים אין שורשים וגם אין להם כנפיים, כי מקורות ההזנה שלהם דלים."

בשורה התחתונה
אי הסכמות בין ימין לשמאל הם עניין חיובי ביסודו, וויכוחים מפרים את שני הצדדים לקראת עתיד טוב יותר- ובתנאי שהטיעונים יבואו ממקום עובדתי ללא עיוותים וחצאי אמיתות, וחשוב מכל – בלי אלימות מילולית ופיזית!

צפריר רונן ז"ל בכנס ירושלים 2007.
"ארצנו תיפול ללא יריה אחת, ארצנו תיפול בידי האוייב על ידי שינוי שמה בלבד. ארצנו תיפול בבית דפוס שבו ידפיסו מפות שכתוב עליהן פלסטין. כך תיפול ארצנו. מי שזוכר הקיסר אדריאנוס בשנת 135 לספירה החריב את יהודה , אבל הוא לא רק החריב את היהודים והיגלה אותם , ורצח חצי מיליון יהודים והחריב את ירושלים, הוא לא רק לקח את היהודים מיהודה, הוא לקח את יהודה מהיהודים. איך הוא עשה את זה ? במקום פרובינקיה יהודה הוא קרא לה פרובינקיה פלשתינה זה הדבר הנורא שמחכה לנו. רוצים לקחת מאיתנו את שמה של ארצנו."

שתפו