קטלבלס מי יודע, אימון קטלבל מיוחד לחברי איתנים – פסח תשע"ט. 

הסבר קצר לביצוע האימון (למי שלא יודע) , כל תרגיל הוא מחזור, ואורכם של המחזורים הולך וגדל, משום שכל מחזור נוסף תרגיל חדש וכולל גם את כל התרגילים שבוצעו קודם לכן. לכן המחזור האחרון, הארוך ביותר.

אחד
KB Get up – ES

שניים
KB Get up – ES
Pull ups

שלושה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster

ארבע
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES

חמישה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee

שישה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES

שבעה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups

שמונה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES

תשעה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES
Overhead Squat

עשרה
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES
Overhead Squat
KB Snatch – ES

אחד עשר
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES
Overhead Squat
KB Snatch – ES
KB H2H Clean

שנים עשר
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES
Overhead Squat
KB Snatch – ES
KB H2H Clean
KB Double Long cycle

שלושה עשר
KB Get up – ES
Pull ups
KB Thruster
Lunge – ES
Half Burpee
KB Swing Clean – ES
Push ups
KB High pull – ES
Overhead Squat
KB Snatch – ES
KB H2H Clean
KB Double Long cycle
KB H2H Swing

13 1111111111111KB Get up – ES
24 222222222222 Pull ups
33 33333333333  KB Thruster
40 4444444444   Lunge – ES
45 555555555    Half Burpee
48 66666666     KB Swing Clean – ES
49 7777777      Push ups
48 888888       KB High pull – ES
45 99999        Overhead Squat
40 10101010         KB Snatch – ES
33 111111          KB H2H Clean
24 1212           KB Double Long cycle
13 13            KB H2H Swing
455 91786655453628211510631 

למי שלא יודע

שלושה עשר מידיא, שנים עשר שיבטיא,
אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא,
תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה,
שבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה,
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,
שלושה אבות, שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.