קטלבלס מי יודע, אימון קטלבל מיוחד לחברי איתנים – פסח תשע"ט. 

הסבר קצר לביצוע האימון (למי שלא יודע) , כל תרגיל הוא מחזור, ואורכם של המחזורים הולך וגדל, משום שכל מחזור נוסף תרגיל חדש וכולל גם את כל התרגילים שבוצעו קודם לכן. לכן המחזור האחרון, הארוך ביותר.

אחד
אחד Pull ups

שניים
שני Get up
אחד Pull ups

שלושה
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

ארבע
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

חמישה
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

שישה
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

שבעה
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

שמונה
שמונה Double Clean – Squat
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

תשעה
תשעה Push ups
שמונה Double Clean – Squat
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

עשרה
עשרה Snatch – ES
תשעה Push ups
שמונה Double Clean – Squat
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

אחד עשר
אחד עשר Double Jump squat
עשרה Snatch – ES
תשעה Push ups
שמונה Double Clean – Squat
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

שנים עשר
שנים עשר Double Long cycle
אחד עשר Double Jump squat
עשרה Snatch – ES
תשעה Push ups
שמונה Double Clean – Squat
שבעה Overhead Squat
שישה Swing Clean – ES
חמישה High pull – ES
ארבע Thruster
שלושה Wall climb
שני Get up
אחד Pull ups

תרגילים וכמויות :

שנים עשר Double Long cycle כמות 12
אחד עשר Double Jump squat כמות 22
עשרה Snatch – ES כמות 30
תשעה Push ups כמות 36
שמונה Double Clean – Squat כמות 40
שבעה Overhead Squat כמות 42
שישה Swing Clean – ES כמות 42
חמישה High pull – ES כמות 40
ארבע Thruster כמות 36
שלושה Wall climb כמות 30
שני Get up כמות 11
אחד Pull ups כמות 12

הערות :
במקום Pull ups אפשר knee to chest
במקום Wall climb אפשר Lunges
ES – Each Side

למי שלא יודע

שלושה עשר מידיא, שנים עשר שיבטיא,
אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא,
תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה,
שבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה,
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,
שלושה אבות, שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.