ציונות - שלושה עיקרים שחברו יחדיו

אי הסכמות בין הם עניין חיובי ביסודו, וויכוחים מַפְרִים את שני הצדדים ובתנאי שהטיעונים מגובים בעובדות ללא עיוותים, חצאי אמיתות ובלי אלימות מילולית ופיזית. קיימת טענה מסיתה כי החרדים הם נטל כלכלי ואינם נושאים בנטל הביטחוני. לטובת מי שאיבד את צדקת הדרך, למען מי ששכח למה אנחנו כאן.

ציונות
הציונות היא הדבק שחיבר בין חלקי העם. בלי הציונות אין מה שיילכד את חלקי החברה בישראל. הרעיון הציוני צמח מתוך הבנה ש "הציונות היא שיבה אל היהדות עוד בטרם שיבתנו אל ארץ-היהודים." (בנימין זאב הרצל), "הציונות שלי אינה אלא חלק וביטוי של היהדות שלי... אני ציוני אך ורק מפני שאני יהודי" (דוד בן גוריון), "הציונות הקמת מדינה יהודית בארץ מולדתו של העם היהודי ובניתה של המדינה היהודית" (בנציון נתניהו), "תגרד את היהודי ומצאת בו את הציוני." (מנחם אוסישקין), "הציונות היא תחושת העם היהודי למקור ויעוד במולדת שקשורה באופן נצחי לשמה" (חיים הרצוג), "ציונות היא הביטוי המודרני של המורשת היהודית העתיקה"(יגאל אלון).

שלושה עיקרים שחברו יחדיו
הציוני המושלם משרת בצבא, שומר על מסורת ישראל ומיישב את הארץ. בפועל, רוב האנשים תומכים מבחוץ בערכי הציונות מבלי לקחת חלק פעיל בחזון הציוני. חלק תורמים במרכיב אחד מתוך השלושה :
הביטחוניסטים - פועלים להגנה על ארץ ישראל וחירותה. (אין להם שום תרומה לצביונה היהודי של ישראל).
החרדים - פועלים לשמירה על צביונה היהודי של המדינה. (אין להם שום תרומה לביטחון המדינה).
המתיישבים - פועלים למען פיתוח וביסוס התיישבות יהודית בארץ ישראל - בנגב, בגליל, בבקעה, ביהודה ובשומרון (נוכחותם מסייעת בריבונות ויש בה מן הגשמה של החזון הציוני (חלק מהמתנחלים משתייכים לאלה המיישמים את שלושת מרכיבי הציונות)).

איזון המרכיבים
כל אחד מהמרכיבים משלים את רעהו. בלי צבא חזק לא נוכל להתקיים במרחב המזרח התיכון. בלי החרדים לא תהיה מדינה יהודית (מהי תרבות יהודית בלי השבת, כשרות, קידוש, קדיש, קריאת שמע, בתי כנסת…?), לאורך דורות. ובלי המתיישבים לא תהיה לנו ארץ להיות בה.
לכל קבוצה ממלאת את התפקיד הייחודי שלה וכל קבוצה אינה יכולה להתקיים ללא רעותה. שלושה עיקרים שחברו יחדיו.
המסים שלנו בעיקר מממנים את הביטחוניסטים (הפנסיות התקציביות), אבל גם את החרדים ואת המתיישבים. כשאנחנו חיים את חיינו הדשנים, השלווים והנוחים, שלושת הקבוצות האלה נושאות בנטל עבור כולנו, ועל זה אנחנו משלמים - ביטחון, מדינה יהודית וארץ ישראל. ההבנה הזו שלכל חלק בחברה יש תפקיד ייחודי במכלול, עשויה להפחית מתחים בין חלקי החברה ולקרב בין הקבוצות. אנחנו בני עם אחד.

הרצון של חלקים בחברה הישראלית להתנתק מהיהדות, גרם להם הלכה למעשה להתנתק מערכי הציונות. ניסח זאת היטב יעקב חזן : ''רצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של עמי ארצות, זנחנו את הדת ואתה השלכנו גם את התרבות היפה שלנו על כל עושרה ומרכיביה. החילוניות לא הצליחה לייצר מענה הולם בכל הקשור למורשת ותרבות ישראל. לילדים אין שורשים וגם אין להם כנפיים, כי מקורות ההזנה שלהם דלים."

 

שתפו