רשומות בנושאי תרגול, תנועתיות, קטלבלס, יוגה, תרבות ותובנות אחרות.

קיצורי קטלבלס

קטלבלס, מבוא למתרגל המתחיל. רשימת התרגילים וקיצורי שמות תרגילי הקטלבלס שיעזרו לכם להתיידד עם הקטלבל ולהבין מי נגד מי…

מה זה קטלבלס ? קֶטְלְבֶּל (ברבים קֶטְלְבֶּלְס) , תרגול באמצעות קטלבלס מבוסס ברובו על הנפות, על תנועה רב-מפרקית המצריכה קואורדינציה בין- מפרקית ברמה גבוהה ועל הוצאה אנרגטית גבוהה. תרגילי הקטלבל מורכבים מתרגילים המשפרים את יכולת ומיומנות התנועה ואת מרכיבי הכושר הגופני.

מוזמנים לבדוק לעתים קרובות את הרשימה (החלקית…) היא מתעדכנת מעת לעת…
עדכון אחרון 7/7/2019

Core exercises
HGU – Half Get up
GU – Get up
SGU – Side Get up
LL – Leg lift
RT – Russian twist

Kettlebell Movement Progression
Deadlift -> Swing -> Clean -> High pull -> Snatch
Press -> Push press -> Jerk
Box Squat -> Air Squat -> Front Squat-> O.H.Squat

Kettlebell Combinations
CPC – Curtis P complex (clean, Squat, one lunge on each leg, push press)
GU – Get up
TH – Thruster
LC – Long cycle
UK – Uri Kaduri
Kettlebell Swing with Flip to Squat – Basic
Kettlebell Swing with Flip to Squat
kettlebells H2H Clean

Body weight exercises
RD – Ring Dips
KP – Kipping
HS – Handstand
BJ – Box jump
AS – Air Squat
PLU – Pull ups
PSU – Push ups
WC – Wall climb
PH – Pilates Hundred
PL – Plank
P2P – Push ups TO Plank
HRF – Hollow Rock – Front
HRB – Hollow Rock – Back

Kettlebells Grips
1H – 1hand
1L – 1Leg
2H – 2hand
BU – Bottoms-up
D – Double
H2H – Hand to hand
ES – Each Side
2K – 2KettleBells

CrossFit
KBs – kettlebells
AMRAP – As Many Rounsd As Possible
TAB – Tabata

Kettlebell Sport
RPM – Rep per minute
MPH – Minutes per hand
RP – Rack Position
HG – Hook grip

Rankings in Sport Kettlebell
GS – Girevoy Sport
CMS – Candidate for Master of Sport
MS – Master of Sport
MSIC – Master of Sport International Class

Kettlebells Preparation Exercises
GD – Good morning
Ha – Halo
ATB – Around the body
SW8 – Swing "8"
UK – Uri Kaduri
GS – Goblet Squat

Basic Kettlebell Exercises
GU – Get up
DL – Deadlift
SW – Swing
CL – Clean
PR – Press
SQ – Squat
WM – Wind-mill

Pull exercises
DL – Deadlift
1L Deadlift
1L 2 Kb Deadlift

Swings
SW – Swing
1H Swing
Swing "8"
H2H Swing
2Kb Swing
OSW – Overhead Swing
CL – Clean
1H Clean
H2H Clean
2Kb Clean
SN – Snatch
HP – High pull
HSN – Half Snatch

Push exercises
PR – Press
1H Press
2H Press
1H Push press
2H Push press
1H Jerk
2H Jerk
1H Bottoms up press
2H Bottoms up press

Squat
BS – Box Squat
AS – Air Squat
GS – Goblet Squat
FS – Front Squat
OHS – Overhead Squat
JS – Jump squat

Lunges
LU – Lunges
OHL – Overhead Lunges
LU8 – Lunges"8"

Kettlebell Sport
SN – Snatch
1H JE – Jerk
2H JE – Jerk
1H LC – Long cycle
2H LC – Long cycle

Kettlebell Swing

Kettlebell Get up

Kettlebell Deadlift

Kettlebell Wind-mill

Kettlebell Press

Kettlebell Clean

Kettlebell snatch

Kettlebell Curtis P complex

Kettlebell Long cycle

Kettlebell Thruster

Kettlebells Kata/complex #1

kettlebell warm up

תגובות על התרגול , הצעות לשיפור…

באותו נושא :

דילוג לתוכן